jineped
sp
sp anasayfa sp Anasayfa sp | sp site haritası sp Site Haritası sp | sp iletisim sp İletişim sp | sp
sp
kroki
sp
sp
sosyal media
facebook facebook
Anasayfa Prof. Dr. Özay Oral Kitap Çalışmaları
Kitap Çalışmaları

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

1. Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

İstanbul Tıp Kitabevi 2010

ISBN:978-605-5507-00-8

2. Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

JİNEKOLOJİK LAPAROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Büyük Harf Yayınları 2011

ISBN:978-9944-5125-8-9

BÖLÜM YAZARLIĞI

1- Doç. Dr. Özay Oral

FETAL TANI VE TEDAVİ ISBN 975-7467-72-3

Postterm Doğumlar  Bölüm 17  Sayfa  272-277    1998

2- Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar,

Bölüm 3-Histeroskopide Anestezi Uygulamaları

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

3-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 4-Histeroskopik Distansiyon Medyumları

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

4- Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 5 Histeroskopik Prosedürlerin Dökümantasyonu

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

5-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 7 Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

6-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 8 Ofis Histeroskopisi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

7-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 9 Operatif Histeroskopi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

8-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 10 Histeroskopik Cerrahi Öncesi Hazırlık

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

9-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 11  Endometrial Polipler

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

10-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar Bölüm 12

Uterin Anomalilere Histeroskopik Yaklaşım

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

11-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm  13 Myoma Uteri ve Histeroskopi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

12-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 14 Histeroskopik Endometrial Ablasyon

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

13-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 15 İnfertilite ve Histeroskopi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

 

14-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 16 İntrauterin Adezyonlara Histeroskopik Yaklaşım

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

15-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 17 İntrauterin Yabancı Cisimler ve Histeroskopi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

16-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 18 Histeroskopik Tubal Cerrahi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

17-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 19 Tekrarlayan Düşükler ve Histeroskopi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

18-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 20 Onkoloji ve  Histeroskopi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

19-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

HİSTEROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 21 Histeroskopik Cerrahide Komplikasyon Yönetimi

İstanbul Tıp Kitabevi 1. Baskı  2010

ISBN:978-605-5507-00-8

20-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

JİNEKOLOJİK LAPAROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 14 Adneksiyel Kitleler ve Laparoskopi

Büyük Harf Yayınları 1. Baskı  2011

ISBN:978-9944-5125-8-9

21-Prof.Dr. Özay Oral, Op.Dr. Furkan Kayabaşoğlu

JİNEKOLOJİK LAPAROSKOPİ Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 14 İnfertilite ve Laparoskopi

Büyük Harf Yayınları 1. Baskı  2011

ISBN:978-9944-5125-8-9

BÖLÜM ÇEVİRİSİ

1-Current Obstetrics&Gynecology Diagnosis & Therapy  1994

Çağdaş Obstetrik&Jinekolojik Teşhis &Tedavi (Cilt 1 ve 2)

ISBN 975-95331-4-6, 5-4

Bölüm :14 Geç Gebelik Komplikasyonları,  Doç. Dr. Özay Oral

2-Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi ( Cilt 1 ve 2) 2008

ISBN 978-994418118-5 Yazar: Eberhard Merz. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selçuk Özden

Bölüm 4: Menstruel Dönemdeki Ovarian ve Endometrial Değişiklikler

Prof. Dr. Özay Oral

3-Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi ( Cilt 1 ve 2) 2008

ISBN 978-994418118-5 Yazar: Eberhard Merz. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selçuk Özden

Bölüm 6: Pelvik Enflamatuar Hastalıklar

Prof. Dr. Özay Oral

4-Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi ( Cilt 1 ve 2)  2008

ISBN 978-994418118-5 Yazar: Eberhard Merz. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selçuk Özden

Bölüm 24: Genital Kanal Anomalileri

Prof. Dr. Özay Oral

5-Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi ( Cilt 1 ve 2)  2008

ISBN 978-994418118-5 Yazar: Eberhard Merz. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selçuk Özden

Bölüm 25: Pelvik Enflamatuar Hastalık

Prof. Dr. Özay Oral

6-Atlas of Fetal Anomalies  2008

Yazar: Asım Kurjak ve FA Chervanak Mc Graw Hill, Çeviri Editörü:Prof.Dr. Selçuk Özden

Bölüm 8: Normal ve Anormal Fetal Yüz Değerlendirmesinde 3D Sonografi,

Prof. Dr. Özay Oral